• Gratis verzending & retouren*
  • Betaling per factuur **
  • Twee winkels - één winkelmandje

Beleiden

U hebt het recht, binnen veertien dagen zonder opgaaf van redenen deze overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u benoemde derde, die niet de vervoerder is, de goederen in bezit hebt genomen resp. in bezit hebt.

Om uw herroepingsrecht te kunnen uitvoeren, moet u ons (Simplicity trade GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 2, D-59302 Oelde, Phone: 00800 - 11 77 11 00 (gratis), Fax +49 (0) 2522 - 8330 1330) in een eenduidige verklaring (bijv. een via de post verzonden brief, telefax of e-mail) over uw beslissing, deze overeenkomst te herroepen, in kennis stellen. U kunt hiervoor het bijgaande formulier voor herroeping gebruiken, dit is echter niet verplicht.

Voor het behoud van de herroepingstermijn voldoet het, dat u de kennisgeving over het uitvoeren van het herroepingsrecht voor afloop van de herroepingstermijn verzendt.

Gevolgen van de herroeping

Wanneer u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen, die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van extra kosten, ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag terugbetalen, waarop de kennisgeving over uw herroeping van deze overeenkomst door ons is ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betalingsmiddel, dat u bij de initiële transactie hebt toegepast, behalve wanneer met u uitdrukkelijk iets anders is afgesproken; in ieder geval zullen u voor de terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij kunnen de terugbetaling weigeren, tot wij de goederen weer hebben ontvangen of tot u het bewijs hebt geleverd, dat u de goederen hebt geretourneerd, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U moet de goederen onverwijld en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag, waarop u ons over de herroeping van deze overeenkomst in kennis stelt, aan Simplicity trade GmbH, Online-Shop, Von-Büren-Allee 25, D-59302 Oelde, terug te sturen of over te dragen. De termijn wordt nageleefd, wanneer u de goederen voor afloop van de termijn van veertien dagen verstuurt.

Wij zullen de kosten van het terugzenden van de goederen voor onze rekening nemen.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de artikelen als gevolg van het gebruik van de artikelen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de artikelen vast te stellen.

Einde van de verwijzing naar het herroepingsrecht

Herroepingsformulier

Met de volgende link kunt u een herroepingsformulier downloaden voor het uitvoeren van het herroepingsrecht.

Download Herroepingsformulier >