• Gratis verzending & retouren*
  • Betaling per factuur **
  • Twee winkels - één winkelmandje

Algemene Voorwaarden (AV) voor Nederlandse online shops van Simplicity trade GmbH

De volgende verkoopvoorwaarden zijn in de Duitse taal opgesteld en kunnen door de klant op diens harde schijf worden gedownload en uitgeprint. Desgewenst kunnen ze op www.opus-fashion.com en www.someday-fashion.com of op het e-mailadressen eshop@opus-fashion.com en eshop@someday-fashion.com in digitale of schriftelijke vorm worden aangevraagd. Ze worden bij elke bestelling aan de klant getoond.

§ 1 Toepasbaarheid

De volgende Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op overeenkomsten met particuliere klanten, die met de contractpartner van de klant, Simplicity trade GmbH, gevestigd op de Heinrich-Hertz-Straße 2, 59302 Oelde, vertegenwoordigt Managing Director Stefan Leewe, (hierna: Online Shop) via de Nederlandse Online Shop (https://nl.opus-fashion.com of https://nl.someday-fashion.com) gesloten zijn.

§ 2 Productkeuze

De klant heeft de mogelijkheid om via het internet op de websites www.opus-fashion.com en www.someday-fashion.com producten te selecteren en te bestellen. Voor elk product krijgt de klant een aparte beschrijving op de betreffende website. De klant kan op de gewenste producten op de website klikken, om zich te informeren over de eigenschappen van de producten. De klant heeft de mogelijkheid om de geselecteerde producten in een virtueel winkelmandje te verzamelen.

§ 3 Afsluiten van de overeenkomst

De online catalogus van de Online Shop vertegenwoordigt slechts een verkoopbrochure; door de presentatie van de producten op de website moedigt de Online Shop de klant aan om bestellingen te plaatsen. Als de klant zijn productkeuze heeft afgerond, krijgt de klant aan het einde van het shoppen een opsomming van alle producten tegen een totaalprijs te zien, inclusief BTW. Alvorens de bestelling te verzenden maakt de Online Shop het de klanten mogelijk de bestelling te controleren om te kijken of alles klopt, met name de prijs en hoeveelheid, en indien nodig te corrigeren. De klant verstuurt zijn bestelling door vervolgens op de "Koop nu" knop te klikken. De Online Shop bevestigt onmiddellijk ontvangst van de bestelling per e-mail. De Online Shop behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te verwerpen, het besluit daarover is naar het vrije oordeel van de Online Shop. In een dergelijk geval zal de Online Shop de klant onmiddellijk op de hoogte brengen. Bovendien moet de klant over een adres binnen de Nederland beschikken. De klant is hoogstens 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling aan zijn bestelling gebonden. De Online Shop aanvaardt de bestelling van de klant door het versturen van de verzendbevestiging per e-mail.

De klant heeft de mogelijkheid om de contractuele bepalingen bij het sluiten van het contract op te vragen en in een reproduceerbare vorm op te slaan. Het contract wordt door de Online Shop opgeslagen. Voor de klanten is het door een verzoek te sturen naar eshop@opus-fashion.com of eshop@someday-fashion.com toegankelijk.

De Online Shop verkoopt geen producten aan minderjarigen, zelfs niet dergelijke artikelen die specifiek voor minderjarigen zijn bedoeld. De Online Shop verkoopt uitsluitend aan volwassenen. Bij het inwisselen van een waardebon bedraagt de minimale bestelwaarde (minimale warenwaarde) 40,00 EUR.

§ 4 Prijzen

De prijzen zijn aangegeven in euro en zijn inclusief de wettelijk geldende BTW. Het belastingtarief en -bedrag worden altijd op de factuur vermeld.

§ 5 Levering

De Online Shop levert op het adres dat opgegeven is door de klant. Een levering kan alleen plaatsvinden binnen de Nederland. Er kan niet geleverd worden aan postbussen. De levering wordt door de vervoerder DHL uitgevoerd. De Online Shop levert op zijn binnen 3-5 werkdagen na het sluiten van de overeenkomst. Als de klant vaststelt dat het pakket beschadigd is door het transport, vraagt de Online Shop dat -indien mogelijk- onmiddellijk mede te delen. De Online Shop wijst erop dat deze mededeling niet automatisch leidt tot het uitoefenen van het wettelijke retourrecht of ertoe leidt dat klachten over gebreken geldend worden gemaakt.

§ 6 Betalingsvoorwaarden

De klant kan de aankoopprijs betalen op factuur, met een creditcard (Visa, MasterCard, American Express), iDEAL of Paypal.

Voor deze betaalmethoden worden geen betalingskosten in rekening gebracht.

Als er een waardebon wordt ingeruild bij de bestelling, dan wordt er maar één waardebon geaccepteerd per bestelling. Meerdere waardebonnen of verschillende waardebonnen kunnen niet bij een bestelling ingewisseld worden. Waardebonnen kunnen ook niet uitbetaald worden in contant geld. De Online Shop controleert en evalueert de opgegeven gegevens van de klant ook met behulp van speciale bedrijven en kan in terechte gevallen bepaalde betaalwijzen weigeren. In het bijzonder gebeurt dat in het kader van het controleren van de kredietwaardigheid door uitwisseling van gegevens met:

Infoscore Consumer Data GmbH
Rheinstr. 99
76532 Baden-Baden

De Online Shop heeft een betrouwbare betalingsdienstaanbieder, BS PAYONE GmbH, opdracht gegeven om de betalingen te verwerken (automatische incasso, iDEAL, SOFORT Banking, PayPal, creditcard). Voor dit doel heeft BS PAYONE GmbH bepaalde, i.a. Persoonlijke gegevens van de klant, die wij van u verzamelen en verzenden naar BS PAYONE GmbH. Dit is de naam en het adres, het rekeningnummer/IBAN en de bankcode/BIC of het creditcardnummer (inclusief controlecijfer en geldigheidsperiode), het factuurbedrag en de valuta en het transactienummer. BS PAYONE GmbH kan deze informatie gebruiken voor betalingsverwerking en doorgeven aan de online winkel. Het is verplicht om de informatie te behandelen in overeenstemming met de Duitse en Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.

§ 7 Vertraging bij het aannemen van artikelen of betaling

Als de klant de goederen niet aanneemt op het afgesproken leveradres of niet op tijd ophaalt in het DHL afhaalloket, dan heeft de Online Shop het recht om na de onsuccesvolle afloop van een extra termijn van 14 dagen af te zien van de overeenkomst. In dit geval heeft de Online Shop het recht op 12 procent van het bruto prijs als schadevergoeding in plaats van de prestaties, tenzij de klant bewijst dat slechts een veel kleinere of geen schade ontstaan is. De Online Shop behoudt zich het recht voor grotere schadegevallen geldend te maken.

§ 8 Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven tot aan de volledige betaling eigendom van de Online Shop.

§ 9 Aansprakelijkheid voor gebreken en geschillenbeslechting

De online shop is aansprakelijk voor gebreken aan de goederen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, in het bijzonder §§ 434 ev. BGB en de verplichte regels voor de verkoop van consumptiegoederen. Een garantie is alleen beschikbaar voor de klant als de online winkel dit afzonderlijk heeft ingediend. In de mate van het mogelijke moet de klant de originele verpakking en de retourbon die daarin is vervat gebruiken voor elke retourzending. De online winkel wijst er uitdrukkelijk op dat de bewering van claims voor gebreken en/ of vorderingen tot schadevergoeding evenals de uitoefening van het herroepingsrecht hier niet afhankelijk van zijn. De Europese Commissie heeft een internetplatform ter beschikking gesteld voor het online oplossen van geschillen (het zogenaamde ‘’OS-platform’’). Het OS-platform fungeert als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen over contractuele verplichtingen die voortvloeien uit online verkoopovereenkomsten. Het OS-platform is te bereiken via de volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Simplicity trade GmbH is niet bereid en niet verplicht deel te nemen aan een procedure voor geschillenbeslechting voor een arbitragecommissie voor consumenten.

§ 10 Auteursrecht en handelsmerken

De website is eigendom van de Online Shop en wordt door haar beheerd. De hele inhoud van de website, inclusief teksten, grafieken, foto's, afbeeldingen, bewegende afbeeldingen, geluiden, illustraties en software (hierna aangeduid met: "INHOUD") is eigendom van de Online Shop en/of zijn dochterbedrijven, licentienemers en/of contentproviders. Alle elementen van de website, inclusief het algemene ontwerp en de inhoud, worden beschermd door auteursrechten en andere rechten. Voor zover niet anders aangegeven op de website zijn de vermeerdering, verwerking, vertaling, het opslaan, de verwerking van de inhoud, en in het bijzonder het gebruik van beeld- en tekstmateriaal op platformen zoals ebay niet toegelaten. Alle hier gebruikte merktekens, handelsmerken en merknamen zijn - voor zover niet anders aangegeven - merktekens of geregistreerde merktekens van de Online Shop. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Online Shop is de klant er niet toe bevoegd merktekens op gelijk welke wijze te gebruiken, te kopiëren, reproduceren, publiceren, te laden, te versturen, door te geven, verwijderen of te wijzigen.

§ 11 Slotbepalingen

Uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland is geldig, met uitsluiting van het kopersrecht van de VN (CISG).
De taal van de overeenkomst is Duits.
Als één van deze voorwaarden nietig is of wordt, blijven de overige voorwaarden toch van kracht. De Online Shop en de klant zullen de nietige voorwaarde vervangen door een voorwaarde die zo dicht mogelijk komt bij de wil van de contractpartners.


Versienummer van de Algemene Voorwaarden: 2018.001, Ingangsdatum: 10.12.2018